ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΜΗΤΡΑΣ

Το διάφραγμα της μήτρας είναι μια μορφή συγγενούς (εκ γενετής) ανωμαλίας διάπλασης της μήτρας, κατά την οποία η κοιλότητα της μήτρας διαχωρίζεται είτε πλήρως είτε μερικώς από ένα τμήμα ιστού.

Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συγγενών δυσπλασιών του έσω γεννητικού συστήματος της γυναίκας. Όταν μια μήτρα έχει τέτοιου είδους ανωμαλίες, δυσκολεύεται να υποστηρίξει την εγκυμοσύνη και γι’ αυτόν τον λόγο παρατηρούνται πιο συχνές αποβολές.

Αυτό συμβαίνει αφενός διότι το διάφραγμα είναι ένα τμήμα ιστού το οποίο δεν έχει την πλούσια αγγείωση που έχει το ενδομήτριο και, αφετέρου, επειδή η ύπαρξή του και ο διαχωρισμός της μήτρας μειώνει τον διαθέσιμο χώρο για την ανάπτυξη του εμβρύου. Γι’ αυτό και απαντάται συχνότερα σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές (ποσοστό 12-16%), χωρίς αυτό δε σημαίνει πως κάποιες από τις γυναίκες με τέτοιες ανωμαλίες δεν καταφέρνουν να φτάσουν χωρίς προβλήματα ως το τέλος της εγκυμοσύνης.

Η απόφαση για την αφαίρεση ή μη του διαφράγματος βασίζεται στις επιθυμίες της ασθενούς, στο αν έχει ήδη τεκνοποιήσει ή όχι, ή εάν βρίσκεται σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί συμπτώματα ή άλλες βλάβες του γεννητικού συστήματος και παρόλη την ύπαρξη της, μια κύηση μπορεί να εξελιχθεί ομαλά.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το διάφραγμα της μήτρας, όπως και οι περισσότερες συγγενείς ανωμαλίες που δεν αποφράσσουν το γεννητικό σύστημα, συνήθως είναι ασυμπτωματικές και μπορούν να αποκαλυφθούν μετά από λεπτομερή διερεύνηση της υπογονιμότητας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της πλειοψηφίας των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας γίνεται με υστεροσκόπηση. Η υστεροσκόπηση γίνεται με είσοδο κάμερας από τον τράχηλο στο εσωτερικό της μήτρας και έτσι δίνεται η δυνατότητα και να αποτυπώσουμε ανωμαλίες της κοιλότητας της μήτρας αλλά και να διορθώσουμε χειρουργικά κάποιες από αυτές (όπως τα διάφραγμα της μήτρας).

Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άμεση οπτική εξέταση του εσωτερικού της μήτρας. Η υστεροσκόπηση έχει το πλεονέκτημα ότι ταυτόχρονα με τη διάγνωση γίνεται και η θεραπεία (χειρουργική διόρθωση).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με χειρουργική υστεροσκοπική διόρθωση (αφαίρεση του διαφράγματος) αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα καλής έκβασης της εγκυμοσύνης. Υπογόνιμες γυναίκες με διάφραγμα μήτρας και χωρίς άλλη αιτία υπογονιμότητας, έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα για επίτευξη εγκυμοσύνης μετά την αφαίρεση του διαφράγματος.

Πριν το χειρουργείο χρειάζεται προσεκτική προεγχειρητική εκτίμηση με ενδοκολπικό υπερηχογράφημα, προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς το βαθμό που το διάφραγμα επεκτείνεται στην κοιλότητα της μήτρας, έτσι ώστε να αποφύγουμε πιθανές επιπλοκές (διάτρηση μήτρας) κατά την ώρα του χειρουργείου. Η θεραπεία της πάθησης γίνεται αμέσως και η ασθενής εξέρχεται μετά από 1-2ώρες.

Η αφαίρεση του διαφράγματος αποκαθιστά τη γονιμότητα της γυναίκας (αν αυτό ήταν η μόνη αιτία) μια και επαναφέρει την κοιλότητα της μήτρας στο φυσιολογικό της μέγεθος.