ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το εσωτερικό της μήτρας της γυναίκας. Συνήθως δεν χρειάζεται αναισθησία και είναι πολύ καλά ανεκτή από την ασθενή. Με μία πάρα πολύ μικρή κάμερα διαμέτρου 3-5mm εισέρχεται ο γυναικολόγος από τον κόλπο και δια μέσω του καναλιού του ενδοτραχήλου εισάγει πολύ αργά τη μικρή αυτή κάμερα μέσα στη μητρική κοιλότητα.

Με την εξέταση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ενδοτραχήλου για πολύποδες, συμφύσεις, ή κακοήθεια, και της κοιλότητας της μήτρας για ύπαρξη διαφράγματος, συμφύσεων, ανωμαλιών διάπλασης της μήτρας, ινομυωμάτων, πολυπόδων, υπερπλασίας, και κακοήθειας.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Επεμβατική Υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για:

  • Πολύποδες
  • Λύση συμφύσεων
  • Διάφραγμα μήτρας
  • Ινομυώματα
  • Βιοψία υπό οπτικό έλεγχο, όπως, και θεραπευτική αφαίρεση του ενδομητρίου σε αιμορραγίες της μήτρας, πολύ συχνές στην κλιμακτήριο ή στην εμμηνόπαυση.

Ειδικότερα, κατά την υστεροσκόπηση για αφαίρεση ινομυωμάτων και πολυπόδων, ο ιατρός εισάγει από τον κόλπο μέσα στη μήτρα της ασθενούς μόνο ένα πάρα πολύ λεπτό εργαλείο μαζί με την κάμερα, βλέπει ακριβώς τη θέση του μορφώματος και το αφαιρεί από τον κόλπο, χωρίς καμία απολύτως τομή στην κοιλιά.

Η υστεροσκόπηση είναι μία πολύ εξειδικευμένη και μοναδική μέθοδος για την αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων και δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί από την απόξεση της μήτρας. Προσοχή, με την απόξεση δεν μπορεί να αφαιρεθεί κανένα ινομύωμα, ή πολύποδας του ενδομητρίου.

Η υστεροσκόπηση είναι ευτυχώς στη διάθεσή μας διότι είναι μέθοδος ελάχιστα τραυματική, μοναδική και αναντικατάστατη για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του εσωτερικού τμήματος της μήτρας. Η ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο πέραν της μίας ώρας μετά την επέμβαση, και επιστρέφει στις δραστηριότητές της την επόμενη μέρα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.